QIAGEN nudi širok spektar prvenstveno uređaja I kitova koji omogućavaju potpunu automatizaciju laboratorijskih procedura, od prvog uzorka do finalnog rezultata. 

Vise Informacija  

Eppendorf je lider u proizvodnji za potrebe prirodnih nauka, koji razvija i prodaje instrumente, potrošni materijal i usluge za rukovanje tečnostima, uzorcima i ćelijskim kulturama u laboratorijama širom sveta.

Vise Informacija  

Sarstedt razvija, proizvodi i prodaje uređaje i potrošni materijal za medicinu i nauku I poznati su kao jedan od vodećih provajdera u ovom sektoru širom sveta.

Vise Informacija  

New England Biolabs je kompanija osnovana sredinom 1970-ih kao kolektiv naučnika posvećenih razvoju inovativnih proizvoda za ’life-science’ industriju i priznati je svetski lider u otkrivanju, razvoju i komercijalizaciji rekombinantnih i autohtonih enzima za genomska istraživanja.

Vise Informacija  

Tecan je specijalizovan za oblasti razvoja, proizvodnje i marketinga instrumenata i sistema za pružanje rešenja u naučnim i medicinskim laboratorijama i pionir u oblasti robotizovane automatizacije uzorka i oblasti rukovanja tečnostima.

Vise Informacija  

CryoPal je inženjerski i proizvodni deo grupe Air Liquide, osnovan 1968. Osnova poslovanja je dizajn, proizvodnja i marketing vakumskih dovoda za transfer kriogenih tečnosti i kriogenih sudova od 0,3 litra do 1000 litara.

Vise Informacija  

Gilson proizvodi HPLC sisteme, sisteme za tečnu hromatografiju i masenu spektrometriju (LC/MS sistemi), robotizovane radne stanice visokog protoka, pipete (uključujući i svetski priznati PIPETMAN® brend pipeta), frakcione kolektore, sisteme za ekstrakciju iz čvrste faze (Solid Phase Extraction sistemi), detektore, injektore i još mnogo toga.

Vise Informacija  

VILBER je vodeća kompanija u nauci koja razvija i proizvodi sisteme za snimanje i analizu fluorescencije, hemiluminiscencije i bioluminiscencije

Vise Informacija  

SERVA služi naučnicima — 60 godina iskustva u snabdevanju kvalitetnim hemikalijamai aparatima za elektroforezu. Njihova misija je da donesu inovativne proizvode na tržište, zadovoljavajući potrebe kupaca.

Vise Informacija  

SERATEC – Više od 20 godina iskustva u istraživanju, razvoju, proizvodnji i prodaji brzih imunohromatografskih testova.

Vise Informacija  

Galantos Genetics je specijalna laboratorija koju vode akademci koji ne samo da pružaju kvalitetnu uslugu I genetsko testiranje, već I kreiraju nove poboljšane oblike genetskih I forenzički testova.

Vise Informacija  

LAMSYSTEMS je proizvodjač laminarnih komora, mikrobioloških zaštitnih komora i komora za rastvaranje citostatika odn.opreme koja obezbedjuje rad u uslovima bez prisustva bakterija I čestica prašine.

Vise Informacija