Preduzeće Alfa Genetics ima organizovanu servisnu službu za svu opremu iz distributerskog programa. Servisna služba je opremljena alatima i instrumentima neophodnim za održavanje, podešavanje i validaciju predmetne opreme. Za servisiranje se koriste isključivo novi originalni rezervni delovi.

Serviseri su kvalifikovani i obučeni u centrima proizvođača za održavanje predmetne opreme. Oprema se servisira po svim standardima proizvođača.

Servisne intervencije obavljaju se u roku od 24 časa, osim ako se sa korisnikom ne postigne drugačiji dogovor. Servis se obavlja na terenu, kao i u prostorijama preduzeća Alfa Genetics.

Prijava kvarova kao i sve porudžbine rezervnih delova i tehničkog potrošnog materijala vrše putem e-maila office@alfagenetics.rs ili br. telefona 060/7077-853 Mladen Starčević

Slika da stoji u delu Servis