Više od 20 godina iskustva u istraživanju, razvoju, proizvodnji i prodaji brzih imunohromatografskih testova. Kompanija pruža profesionalna rešenja za kvalitativno i kvantitativno brzo testiranje. Osnovne istraživačke oblasti su POCT i forenzička biologija. Nekoliko kooperacija i proizvoda je rezultat blizine sa jednom od vodećih univerziteta u Nemačkoj i raznim institutima Društva Maks Plank. Budući da su direktno uključeni u razvoj i testiranje proizvoda, kupci doprinose brzom i uspešnom završetku R&D projekata i mogu se osloniti na visok kvalitet novo kreiranih proizvoda.

Od 2006. godine kompanija je sertifikovana u skladu sa ISO 9001:3000 i ISO 13485. Interni sistem upravljanja kvalitetom se kontinuirano unapređuje i ažurira.