QIAGEN nudi širok spektar proizvoda, sa više od 500 osnovnih proizvoda specijane namene za preko 500.000 korisnika širom sveta. Takođe dizajnirali su uređaje koji omogućavaju potpunu automatizaciju laboratorijskih procedura, od prvog uzorka do finalnog rezultata/prizovoda.

Potrošni materijal – QIAGEN-ov široki spektar potrošnog materijala uključuje kompletne kitove za predefinisane aplikacije za pripremu uzoraka i analiza, kao i individualne enzime i reagense koje naučno-istraživačke laboratorije mogu da koriste u razvoju svojih aplikacija. Na primer, QIAGEN-ov portfolio sadrži stotine testova za detekciju opasnih patogena, kao što su grip, hepatitis, HIV i tubrkuloza. A takođe GeneGlobe internet portal nudi naučnicima pristup za 60.000 testova za analizu individulanih gena različitih vrsta. QIAGEN-ov potrošni materijal predstavlja izvanredan kvalitet, pouzdanost i mogućnost komparacije rezultata.

Uređaji – Kao i za potrošni, QIAGEN nudi automatizovane uređaje za čitave spektre laboratorijskih procedura od inicijalne pripreme uzorka do finalnog rezultata testa. Ovim se faktor ljudske greške dovodi na minimum a povećava se efikasnost radnog procesa. Ljudski faktor je naročito kritičan u profesionalnim laboratorijama koje obrađuju hiljade uzoraka godišnje i imaju veoma stoge zahteve u vezi tehnologije koju koriste. QIAGEN ima preko 15 uređaja koje nudi, a jedan od njih je QIAsymphony RGQ®, revolucionarna modularna platforma koja je lansirala novu eru u laboratorijskoj automatizaciji i pokriva kompletan opseg procedura od pripreme biološkog uzorka do finalnog rezultata testa. Kao dodatak ostalim uređajima specijalizovanim za laboratorijske aplikacije, proizvodni asortiman takođe sadži i sistem za Point of Need testove. Oni omogućavaju da korisnici koji nemaju pristup laboratorijskim infrastrukturama, mogu da koriste najnovije Sample & Assay Tehnologije. Ovo je izuzetno važno kada rezultati moraju da budu veoma brzi, kao npr kod medicinske hitne pomoći. Najnoviji asortiman predstavljaju digitalin PCR kao I Qiastat-Dx apparat za sindromsko testiranje.

 

Tehnologije za detekciju – Odovarajuća rešenja su neophodna za različite probleme. Zbog toga QIAGEN nudi razne opsege inovativnih tehologija zbog koje molekularna biologija postaje dostupnija većem broju korisnika. Primer:

  • Polymerase chain reaction (PCR) – metod kojim se amplifikuju genetske informacije i prave ih dostupnim. Ovaj proces donosi veoma precizne rezultate, a od izuzetnog značaja je kad imamo jako mali trag molekula kojeg ispitujemo – npr. kod testiranja hrane, kada detektujemo patogene ili analize genetskog otiska.
  • Next-generation sequencing (NGS) – metod koji omogućava dešifrovanje genetske informacije mnogo lakše, brže i jeftinije nego konvencijonalni metodi. QIAGEN-ov cilj je da omogući rutinsko korišćenje ove revolucionarne metode ne samo u naučno-istraživačkim laboratorijama nego i u kliničkom istraživanju i dijagnostici.
  • Pyrosequencing – a high-resolution detection technology – tehnologija detekcije visoke rezolucije koja omogućava real-time analizu genetske mutacije.