CryoPal je inženjerski i proizvodni deo grupe Air Liquide, osnovan 1968. Osnova poslovanja je dizajn, proizvodnja i marketing vakumskih dovoda za transfer kriogenih tečnosti i kriogenih sudova od 0,3 litra do 1000 litara. Proizvode čine:

  • Kriogeni sudovi za krio prezervaciju (čuvanje) bioloških uzoraka